Konkurransevilkår

Vilkår for deltakelse i konkurranser i regi av First Rent a Car Norway (Hertz Norge). First Rent a Car Norway AS er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert.

1. Konkurranseperiode

 • Konkurransestart og periode finner du informasjon om i luken som gjelder.
 • Vinner av premiene trekkes etter endt konkurranse og blir først publisert etter at vi har fått kontakt med vinner.

2. Hvem kan delta

 • Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av ansatte i Hertz Norge, eller andre involverte selskaper.
 • Deltagere må være over 18 år.
 • Alle deltagere må ha bostedadresse i Norge.

3. Hvordan man deltar

 • Man deltar på hertzjulekalender.no ved å følge anvisning i konkurranseposten.
 • Ved å delta i konkurransen godkjenner du at vi kan sende deg påminnelser på e-post når ny luke er tilgjengelig.
 • Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som har deltatt og vinner mottar melding om at de har vunnet.
 • Vinnerne må respondere på meldingen innen én virkedag for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen trekker vi en ny vinner.
 • Man kan delta flere ganger, og sjansen for å trekkes ut er større ved å oppfylle alle metodene i konkurransen. Dette finner du beskrevet på konkurransesiden.

4. Om konkurransen og premier

 • På valgt dato trekkes det vinnere av premien.
 • Premiene i denne konkurransen er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til andre personer. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.
 • Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Hertz skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter, eller gebyrer knyttet til premiene dekkes av Hertz.
 • Hertz kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.
 • Premier som blir sendt til vinner og som ikke blir hentet innen tidsfristen og dermed blir retunert til oss, vil ikke bli sendt på nytt.

5. Generell informasjon

 • Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Hertz seg retten til å endre vilkårene for konkurransen.
 • Hertz kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen dersom konkurransevilkårene ikke oppfylles, eller dersom det er mistanke om juks.

6. Personvernerklæring for Hertz sin Facebook / Instagram kampanje

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på mail / Facebook / Instagram for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien. Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette. Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven. Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Behandlingsansvarlig er First Rent a Car Norway AS (org.nr. 985588392). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på epost: personvern@hertz.no

7. Spørsmål

Ved spørsmål om konkurransen kan man kontakte Hertz Norge på mailadresse: marked@hertz.no

.