Hvordan slette dine personopplysninger

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven. Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Behandlingsansvarlig er First Rent a Car Norway AS (org.nr. 985588392). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på epost: personvern@hertz.no

Hvordan slette app tilgangen på Facebook

Gå til innstillingene på din Facebookprofil. Så velger du Security and login. Velg Apps and Websites. I listen finner du First Rent a Car login appen, og fjerner tilgangen.

.